Skolavslutning

Program avslutningen lördagen den 1 juni
08.00 Buss från Gimo, åk 3
09.15 Buss från Gimo, åk 2

10.00 Samling vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan
Avslutningshögtid i kyrkan

Ca 11.15 Marsch från kyrkan till Herrgården

Ca 11.30 Studenterna samlas i Herrgården med klassföreståndare
Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida

12.00 Utsläpp av studenterna.
Eventuell fotografering ordnas och bekostas av studenterna själva.

Ca 12.30 Kaffe/saft med bröd serveras till samtliga

13.00 Buss till Gimo

Ca 14.00 Slut för dagen