Studiebesök

14-15 januari så besökte årskurs 3 SKBs anläggningar i Oskarshamn.

Kapsellaboratoriet
Här fick vi en noggrann genomgång på hur man svetsar fast locket på kapseln och hur viktigt det är med kvalitén på svetsfogen.

Urberget
Vi åkte ner i en ca 3200 meter lång tunnel till 420 meter under vattenytan. Där nere fick vi information om hur man testar kapslarna under extrema förhållanden. Dessutom fick vi en glimt av fordonet som transporterar och sänker kapslarna i hålen.

Äspölaboratoriet
Utställning ovan jord, rakt ovanför Urberget, där man i helhet får en bra information hur ett djupförvar ska byggas och vilka olika metoder de har använt för att komma fram till hur avfallet ska lagras.

CLAB
Lagret för högaktivt avfall som till stor del består av bassänger, 40 meter under markytan, där bränslestavarna förvaras i väntan på att radioaktiviteten ska sjunka.

Är man intresserad av att besöka SKBs anläggningar, som finns i Forsmark och Oskarshamn, så finns mer information här.