Avslutningsprogram lördagen den 1 juni, 2013

08.00 Buss från Gimo, åk 3
09.15 Buss från Gimo, åk 2
10.00 Eleverna samlas vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan
Avslutningshögtid i kyrkan
Ca 11.15 Marsch från kyrkan till Herrgården
Ca 11.30 Studenterna samlas i Herrgården med sina klassföreståndare
Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida
12.00 Utsläpp av studenterna
Ca 12.30 Kaffe/saft och tårta serveras till samtliga
13.00 Buss till Gimo
Ca 14.00 Slut för dagen