Filmtips!

Skolverket har gjort en film där temat är hur svenskämnet inrymmer många möjligheter att integrera arbetet med jämställdhet, sexualitet, relationer och normer, och hur undervisningen i olika ämnen kan vara en av grundpelarna i det numer vidgade begreppet sex- och samlevnadsundervisning. Filmen är en del av det stödmaterial Skolverket har tagit fram för arbete kring dessa frågor på grundskola och gymnasium.

I filmen får vi följa Forsmarks skolas lärare Linda Andersson och klass F2N på en svensklektion där de jobbar med pjäsen Hamlet utifrån frågor om just jämställdhet, relationer och sexualitet. 

 

Mer om Skolverkets sex- och samlevnadsarbete finns att läsa här