Teknikcollege

Forsmarks skola har skickat in en ansökan för att bli certifierad som Teknikcollegelogo

Ansökan om att delta i Teknikcollege Uppland ger Forsmarks skola ytterligare möjligheter att skapa förbättrade förutsättningar för en utökad regional och lokal samverkan med näringslivet, universitet och högskola. Tanken med det ökade samarbetet med näringslivet ska ge en högre anställningsbarhet och att eleverna blir tryggare i sitt karriärval.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

I den lokala styrgruppen för Forsmarks skola ingår följande företag: Forsmarks kraftgrupp, Svensk Kärnbränslehantering, Kärnkraftsäkerhet och utbildning, ÅF- industry samt Uppsalahem. Vi samverkar även med Högskolan i Gävle och med Uppsala Universitet.

tio_kriterier