Program vid avslutningen lördagen den 31 maj

 • 07:45 Buss från Gimo till skolan åk 3
 • 09:00 Buss från Gimo till skolan åk 1-2
 • 10:00 Samling vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan
 • Avslutningshögtid i kyrkan
 • Ca 11:15 Marsch från kyrkan till Herrgården
 • Ca 11:30 Studenterna samlas i Herrgården med klassföreståndare
 • Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida
 • 12:00 Utsläpp av studenterna
 • Eventuell fotografering ordnas och bekostas av studenterna själva.
 • Ca 12:30 Kaffe/saft med bröd serveras till samtliga
 • 13:30 Buss till Gimo
 • Ca 14:00 Slut för dagen

För de som ska flytta ur boendet efteråt så finns Lotta och Mattias på plats i Gimo från klockan 14.00 och framåt för inspektion av rum/lägenheter och återlämning av nycklar.