Omcertifiering av Teknikcollege Uppland klar!

Teknikcollege Uppland har klarat sin första omcertifiering efter granskning av Industrirådet. Därmed har samtliga fem skolor som ingår i regionen certifiering fram till 2020 då nästa omcertifiering sker.

De skolor som för närvarande ingår med teknikutbildningar i Teknikcollege Uppland är Forsmarks skola, Wilhelm Haglunds gymnasium och vuxenutbildningen i Östhammar, Högbergsskolan i Tierp samt Fyrisskolan i Uppsala. Utöver dessa skolor och kommuner samverkar ett 40-tal företag med utbildningsmodellen.

Den 7 december granskade Industrirådet om Teknikcollege Uppland även ska få det naturvetenskapliga programmet certifierat. Under våren kommer det att göras komplettering innan det Naturvetenskapliga programmet är certifierat. Vi har som mål att certifieringen är klar innan vårterminen är slut.