Tycker du att det är intressant hur naturvetenskap och teknik påverkar det framtida samhället?

Vi har i dag tagit ett beslut som innebär att vi från och med nästa läsår kan erbjuda en större valfrihet och möjligheter till att läsa kurser inom samhällsvetenskap och programmering.

Från nästa läsår kan vi erbjuda våra elever på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet en bättre möjlighet att bredda eller fördjupa sin utbildning.
Du som elev kan nu välja en stabil grund för din utbildning för att sedan komplettera den med de kurser du är intresserad av. Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ger dig en bra start för ett kommande yrkesliv och vidare studier. När du väljer att komplettera det ordinarie programmet med bredd eller djup inom samhällsvetenskap, språk, programmering eller specialiseringar inom naturvetenskap och teknik så vidgas dina möjligheter till spännande yrken och karriärer.
Med dessa kommande förändringar möter vi önskemål från företag, universitet, högskolor samt blivande elever angående utbildningarnas kvalitet och omfattning.

Från hösten 2017 erbjuder vi följande program och inriktningar:
– Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
– Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap

Mer information om våra utbildningar och förändringarna kan ges av:

Fredrik Jansson, e-post: fja@forsmarksskola.se