Elektronik och mikrodatorteknik

Ny kurs som finns med fr.o.m. nästa läsår är kursen elektronik och mikrodatorteknik. I kursen får du lära dig om elektroniska komponenter, mikrodatorer och hur man kan få dessa att samverka i olika byggprojekt, som exempelvis kan användas för automation och övervakning.

Vi leker, kopplar och testar inför årets SciFest.