Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

På Forsmarks skola kommer du från ht 2017 ha ökade möjligheter till att läsa programmering i olika former. För att kunna erbjuda utökat antal timmar och kurser inom programmering, webbutveckling och elektronik så måste vi ta bort några kurser inom ämnet Nätverksteknik. Det gör att inriktningen Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik (TEINF) kommer att tas bort för de som antas fr.o.m. HT 2017.

Ändringen berör inte de redan antagna eleverna.

Läs mer om Teknikprogrammet och det fjärde året på Teknikprogrammet.