Program för avslutningen 2017

07:30 Buss från Gimo till skolan åk 3

08:30 Champagnefrukost för avgångsklassen

09:00 Fotografering av avgångsklassen

09:30 Buss från Gimo till skolan åk 2

10:30 Samling vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan.

Avslutningshögtid i kyrkan

Ca 11:15 Marsch från kyrkan till Herrgården

Ca 11:30 Studenterna samlas i Herrgården med klassföreståndare

Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida 

12:00 Utsläpp av studenterna! 

 Ca 12:15 Kaffe/saft med bröd serveras till samtliga

13:15 Buss till Gimo via Östhammar

Ca 14:00 Slut för dagen