Program för avslutningen 2017

07:00 Buss från Gimo till skolan åk 3

08:00 Champagnefrukost för avgångsklassen

08:30 Fotografering av avgångsklassen

09:00 Buss från Gimo till skolan åk 1-2

10:00 Samling vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan.

Avslutningshögtid i kyrkan

Ca 11:15 Marsch från kyrkan till Herrgården

Ca 11:30 Studenterna samlas i Herrgården med klassföreståndare

Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida 

12:00 Utsläpp av studenterna! 

 Ca 12:30 Kaffe/saft med bröd serveras till samtliga

Ca 13:15 Buss till Gimo

Ca 14:00 Slut för dagen