Program för studenten 2019

07:00 Buss från Gimo via Östhammar till skolan åk 3

08:00 Frukost för avgångsklassen

08:30 Fotografering av avgångsklassen

09:00 Buss från Gimo via Östhammar till skolan åk 2

10:30 Samling vid skolan för avmarsch med fanor till kyrkan. Avslutningshögtid i kyrkan

Marsch från kyrkan till Herrgården

ca 11:30 Studenterna samlas i Herrgården med klassföreståndare Anhöriga samlas i parken på Herrgårdens baksida

12:00 Utsläpp av studenterna!

Kaffe/saft med bröd serveras till samtliga

13:15 Buss till Gimo via Östhammar

13:15 Slut för dagen