Övergång till distansundervisning

Vi följer rekommendationerna och huvudmannens uppmaning att övergå till distansundervisning. Elever kommer att meddelas muntligen samt via lärplattform och e-post.

Vi startar dagarna med morgonmöte för samtliga elever och personal kl 08:30-09:00. Därefter rullar dagarna på enligt schema från och med onsdag 18/3.

Boendet är öppet och kommer förstärkas med digitala verktyg och nät. Tillsynen för boendet kommer ske som tidigare och utökas med tillsyn dagtid.