Utbildning

Möjligheternas skola

Forsmarks skola är en unik gymnasieskola med energiprofil. Utbildningen ger god och bred grund för fortsatta studier i naturvetenskap, matematik, teknik och andra områden på högskolan. Utbildningen förbereder dig även för arbete med energiproduktion, där efterfrågan är stor på kvalificerade medarbetare.

På skolan möts tradition med den senaste tekniken. Du som läser här får möta intressanta människor i din egen ålder och välutbildade, engagerade lärare som vill att du utvecklas – varje dag! Vi satsar på pedagogiskt nytänkande för att möta framtidens krav på kunskap och kompetens och vår vision är att vi vill se en skola som på bästa sätt förbereder eleverna för såväl högskola som arbete inom energiområdet. Vi satsar därför medvetet på 1-1, vilket innebär att varje elev och lärare har en egen iPad. Vi vet att tillgång till bra teknik gör eleverna mer engagerade och får dem att prestera bättre samt underlättar lärandet, i och utanför skolan.

 

Valfrihetens skola

På Forsmarks skola är valfriheten och dina individuella behov och förutsättningar i centrum. Vi erbjuder ett stort kursutbud och sätter inte någon egentlig gräns för möjlighet till breddning och fördjupning av dina kunskaper inom olika ämnesområden. Det ger en mer personlig utbildning eftersom du kan läsa mycket mer än de obligatoriska 2500 poäng, som är fullständig studiekurs på gymnasienivå.

I utbildningen ingår de kurser som är obligatoriska för naturvetenskaps- respektive teknikprogrammet och gemensamma kurser för profileringen.

 

Energiprofil

Utbildningen genomsyras av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt på naturvetenskaplig och teknisk grund, där problemformuleringar tagna från energiområdet fördjupar ämnesstudierna. Det innefattar att utveckla förståelse för energibegrepp och metoder, samt att utveckla olika strategier för en hållbar utveckling.

 

Naturvetenskap

På Forsmarks skola satsas det rejält på den naturvetenskapliga utbildningen. Det finns ett antal fördjupningskurser inom naturvetenskap där du bland annat kan läsa matematik 5, matematik specialisering, fysik 2 och 3, kemi 2 samt olika naturvetenskapliga specialiseringskurser som till exempel reaktorfysik, termodynamik, bioenergetik, fysikalisk problemlösning och kemisk problemlösning.

 

Teknik

Målet med kurserna inom det tekniska området är att ge dig som elev breda och djupa kunskaper inför högskolestudier samt arbetsliv. Kurserna baserar sig på moderna tekniker och programmeringsspråk. Kurserna förändras i takt med teknikutveckling och trender inom området.

 

Gymnasiearbete

I slutet av din gymnasieutbildning gör du ett gymnasiearbete. På Forsmarks skola sker det i samarbete med företag inom energibranschen, vilket innebär en inblick i de olika verksamheterna och möjlighet till personliga kontakter och ett utvidgat kontaktnät. Gymnasiearbetet avslutas med en studieresa.

 

Individuellt val

På Forsmarks skola finns ett stort utbud av valbara kurser från andra ämnesområden. Du kan till exempel läsa engelska, franska, spanska och tyska till steg 7, samhällskunskap, historia, geografi och mycket annat.