Carlos Urdinola

Spanska

kontaktkort_carlos

Att Forsmarks skola är en speciell skola beror på olika faktorer. Självständiga och duktiga elever som vill komma in till Sveriges  bästa universiteter och högskolor, kunnig skolpersonal, vacker omgivning, mm. Mina relationer till eleverna är avspända och jag försöker uppmuntra eleverna så mycket som möjligt. Jag undervisar i spanska. Jag har mitt skrivbord i Nya skolan.