Johan Thun

Matematik, fysik

kontaktkort_johan

Jag undervisar i Fysik, Matematik och i flera av skolans energikurser (Dynamik, Hållfasthetslära, Kärnkraftsteknik och Hydromekanik). Flera av våra energikurser är i grunden fysikkurser. Dynamik är t.ex. en kurs där vi använder avancerad matematik för fysikalisk problemlösning. Jag är också ansvarig för samarbetet med Uppsala universitet.  Jag har en bakgrund som forskare, och har en doktorsexamen i tillämpad kärnfysik där jag bl.a. studerade produktion av spallationsneutroner. Jag har tre barn och bor i Uppsala. Jag har arbetat som lärare på gymnasienivå sedan 2000. Något som får mig att trivas fantastiskt bra här på Forsmarks skola är förstås våra elever och den vänliga och kunskapsvänliga atmosfär som genomsyrar vår skola.