Madis Roots

Kemi, energi

fs_madis

Jag har arbetat på skolan i snart fjorton år. Jag har en bakgrund som forskare i mineralkemi och arbetar deltid även på Forsmarks kärnkraftverk med materialundersökningar. Jag undervisar i kemi och termodynamik men är behörig lärare också i matematik. Forsmarks skola är en lugn och trevlig arbetsplats med nära kontakt mellan personal och elever. Här kan varje elev utvecklas efter sina egna förutsättningar. Drivkraften är intresse för naturvetenskap och bildning. Jag bor i Östhammar och på fritiden pysslar jag med olika renoveringsprojekt.

epost: madis@forsmarksskola.se
mob: 073 – 714 80 91