Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap.

Viktigt med fältstudier, experiment och laborationer

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet. Alla som går programmets naturvetenskapliga inriktning kommer exempelvis att läsa 400 poäng matematik. Ämnet svenska har också ett stort utrymme, liksom på andra högskoleförberedande program.

Brett program

Det naturvetenskapliga programmet ska i första hand förbereda för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar, vilket betyder att programmets utbildning ger en bredd med möjlighet till fördjupning inom många olika områden.

 
Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet fördelar sig så här:
  • Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
  • Inriktningar 300-400 poäng
  • Programfördjupningar 200-300 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng

PROGRAMSTRUKTUR – NATUR, NANAT (Gäller antagna till HT 2014)

PROGRAMSTRUKTUR – NATUR, NANAT (Gäller antagna fr.o.m. HT 2016)

PROGRAMSTRUKTUR – NATUR, NANAT (Gäller antagna HT 2017)