Teknik

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Direktspår för blivande civilingenjörer

Inriktningen teknikvetenskap ger utan vidare val under programmets gång behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingejörsutbildningar. Det betyder att den inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar. Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet, eller både och, läser de kurser som ger denna behörighet.

Viktig fördjupning

Med 400 poäng inom programfördjupningen finns det stora möjligheter för skolor och huvudmän att profilera teknikprogrammet.

Eleverna på teknikprogrammet läser inte ämnet naturkunskap. Det mesta av innehållet finns istället i ämnena fysik och kemi. I programfördjupningen finns möjligheter att välja kurser andra kurser som ger eleven breda och djupa kunskaper. Eleverna ska lära sig att kommunicera kring teknik och att göra det anpassat till den målgrupp de möter.

Gränser mot andra program

Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar, vilket de andra motsvarande inriktningarna på estetiska och samhällsvetenskapliga programmen inte har. Gränsen mot det industritekniska programmet är inte alltid helt knivskarp. Men den tydliga högskoleförberedande karaktären på teknikprogrammet gör ändå att skillnaden mellan programmen är stor. Teknikprogrammet erbjuder i programfördjupningen även en del kurser som finns på industritekniska och el- och energiprogrammet, vilket möjliggör breddning inom programmet.

Framtidens teknik

Teknikprogrammets lista på möjliga kurser inom programfördjupningen är omfattande och ger stora möjligheter att ”paketera” kurserna med tanke på kommande utbildningar på högskolor och universitet och arbetsliv. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Teknikvetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Inriktningen teknikvetenskap bygger på kunskaperna om teknik, matematik och fysik.

Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
  • Inriktningar 300 poäng
  • Programfördjupningar 400 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng

Inriktning Informations- och medieteknik (Kommer ej att ges fr.o.m. HT2017)

PROGRAMSTRUKTUR, TEKNIK, TEINF (Gällande antagna 2014-2016)

Inriktning Teknikvetenskap 

PROGRAMSTRUKTUR, TEKNIK, TETEK (Gällande antagna 2014-2016)

PROGRAMSTRUKTUR, TEKNIK, TETEK (Gällande antagna HT 2017)