Fjärde tekniska året

Påbyggnadsåret – ett yrkesförberedande år

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska och teoretiska kunskaper som gör det lättare att klara en civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella. Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd finns kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

”Många av dem som var med och startade kärnkraftverken ska snart gå i pension och ersättas av ny kompetens. Det här gör vårt arbete med att attrahera och rekrytera unga människor till en viktig uppgift att arbeta med.”

Berit Andersson, personalchef på Forsmark.

Ansökan och antagning

Idag är elever behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. TE4 är en riksrekryterande utbildning vilket innebär att man kan söka från hela landet på samma villkor. Det är nu också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år. Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan. Ansökan skickas till Forsmarks skola med adress nedan. Till ansökan ska det bifogas utdrag ur betygskatalogen för att sedan kompletteras med examensbevis för gymnasieskolan. I samband med antagning kommer utdrag ur belastningsregister,  drogtest och läkarundersökning att utföras.

Har du frågor?

Dyker det upp någon fundering så eposta gärna din fråga till te4@forsmarksskola.se .

Information på Skolverkets hemsida

Programstruktur TE4

Ansökningsblankett (om du inte kan ansöka via Antagningsenheten i Uppsala (Dexter)).