Skolan

Forsmarks skola ligger inbäddat i det fagra Forsmarks bruk. Bebyggelsen i bruket är till stora delar från 1700- och 1800-talet. Den byggnad som i dag är skolans kansli var en gång brukets prästgård. Andra byggnader som nyttjas av skolan är Charlotta och Theresiaskolorna. De byggnaderna tjänstgjorde som brukets småskolor så sent som på 60-talet.

I och med skolans start 1987 påbörjades uppförandet av den byggnad som vi idag kallar Nya skolan. I Nya skolan återfinns de flesta av skolans lektionssalar.

Vägbeskrivning till Forsmarks skola

  • Från Gävle: Åk söderut på riksväg 76 i cirka sju mil.
  • Från Uppsala: Åk norrut på länsväg 290 i cirka sju mil.
  • Från Stockholm: Åk E4 norrut mot Uppsala, därefter länsväg 290.
  • Från Norrtälje: Åk norrut på riksväg 76 i cirka åtta mil.


Visa större karta

Karta Forsmarks Bruk