Teknikcollege

 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. 

Status, kvalité och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Fem snabba: Vad ger Teknikcollege?

För studerande: För företag: För utbildningssamordnare:
 •  Du tillgodoses kvalitetssäkrade kunskaper
 • Du blir attraktiv på arbetsmarknaden
 • Du skapar värdefulla kontakter
 • Du kan jobba direkt eller studera vidare
 • Du står inför en spännande framtid som du formar helt själv
 •  Ni får chans att påverka och styra innehåller i utbildningar
 • Ni får arbetskraft med just den kompetens ni behöver
 • Ni lär känna studenterna och därmed förenklas rekryteringsprocessen
 • Ni får nya infallsvinklar till er verksamhet
 • Ni kan delta i precis den omfattning som passar ert företag bäst
 • Ni kvalitetssäkrar era utbildningar
 • Ni skapar mer attraktiva utbildningar
 • Ni arbetar nära engagerade företag som hjälper er
 • Ni blir mer resurseffektiva
 • Ni blir en del av ett regionalt och nationellt nätverk