Organisation och personal

Skolan är en kommunal skola som sedan 1987, ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB, (FKA), som är en del av Vattenfallkoncernen, med Östhammars kommun som huvudman. Stödet från FKA, och vidare Vattenfallskoncernen, är av stor betydelse för skolan.

Skolan leds av verksamhetschef och rektor. Som socialt stöd till eleverna och som ansvariga i boendet har skolan elevhandledare. På skolan finns även skolsköterska, kurator och SYV.  Forsmarks skola har hög lärartäthet med kommunalt anställda lärare och i många av de ämnen som är specifika för skolan undervisar specialister från FKA. Den aktiva kopplingen till energisektorn försäkrar att kursmaterialet kontinuerligt uppdateras för att hållas så aktuellt som möjligt. På skolan finns tre klasser med vardera ca 30 elever i varje klass. Varje klass har två klassföreståndare/mentorer och varje elev ingår i en mentorsgrupp om ca 15 elever.

Personal

Understruket text innebär att personen i fråga är ämnesansvarig för ämnet.