Vår arbetsmiljö

På denna sida kommer du inom kort hitta diverse punkter som gör vår arbetsplats till en bra arbetsplats för alla.

  • Lämna ej föremål i fönstren. Fönstren är utrymningsvägar och får ej blockeras.
  • Dra ur laddare när de inte används för att minska brandrisken.
  • Ett bord utan en mängd med saker är lättare att städa och använda för andra.
  • Töm ditt personliga fack minst en gång i veckan.