Skolhälsovård

Skolsköterska: Anna Söderqvist
E-post: skolskoterska@forsmarksskola.se
Telefon: 073 – 057 66 35

Kurator: Tobias Forsberg
E-post: kurator@forsmarksskola.se
Telefon: 070 – 222 80 47