Ledighet och sjukdom

Sjukanmälan och frånvaro

Sjukanmälan görs via telefon till frånvarohanteringen i Skola24, telefonnummer: 0515-86 949, senast 7.30. Sjukanmälan registrerad före kl 12.00 gäller frånvaro samma dag. Frånvaro räknas som ogiltig fram tills du anmäler dig.

Bor du i elevboendet kan du få besök av personal om du är sjuk och i förekommande fall kontaktas även skolhälsovården.

Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera elever med otillåten frånvaro som är mer än några enstaka timmar och som sker vid upprepade tillfällen. All frånvaro följs upp. Vid upprepad otillåten frånvaro ( ca två gånger under en 30 dagars period) kontaktas CSN som då gör en prövning om rätt till studiemedel. Dina vårdnadshavare kontaktas och om du bor i elevboendet kan du mista din Internetuppkoppling i boendet under en viss tidsperiod (normalt en vecka per tillfälle).

Om du är sjukanmäld kan skolan be dig att lämna in ett intyg. Det får du från en läkare eller sjuksköterska på t.ex. vårdcentralen. Om du inte lämnar in ett intyg räknas det som ogiltig frånvaro.

Skola24

Forsmark skola har ett webbaserat system, Skola24, för registrering av elevfrånvaro. I Skola24 noterar din lärare om du är frånvarande. Har du anmält dig sjuk eller tagit ledigt så finns även detta med. Din vårdnadshavare kan via detta system ansöka om konto för att kunna ta del av din frånvaro. Anhörig (t.ex. förälder) till myndig elev har möjlighet att ansöka om konto till Skola 24. Berörd elev måste då ge sitt godkännande.

Ledighet

Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda en blankett som du hämtar på kansliet eller laddar hem den här från hemsidan och skriver ut själv. Blanketten ska sedan fyllas i av dig och signeras av respektive lärare före ansökan. Ansökan ska lämnas till din mentor senast en vecka före önskad ledighet. Mentor beslutar om ledighet upp till tre skoldagar, därefter sker beslut av rektor.