Skolans ABC

Bibliotek – Skolans bibliotek hittar du i Prästgården.

Campus – Elevboendet i som är beläget i Gimo.

Charlotta – Skolbyggnad där bland annat datorsal återfinns.

FBIN – FBIN är beteckningen på det interna nätverket i boendet i Gimo.

FKA – Forsmarks Kraftgrupp AB. FKA äger och driver skolan med Östhammars kommun som huvudman.

Nya skolan – Skolbyggnad där de flesta teorisalar återfinns.

Prästgården – I den gamla prästgården finns skolans kansli och lärarrum.

Theresia – Skolbyggnad i vilken matsalen är inrymd i. Matsalen serverar fem rätter var dag. I matsalen serveras även frukost och mellanmål.