Blivande elev

Forsmarks skola erbjuder följande program:

Naturvetenskapsprogrammet, energiprofil

Inriktning Naturvetenskap, Studievägskod: NANAT

Teknikprogrammet, energiprofil

Inriktning Teknikvetenskap, Studievägskod: TETEK

Ansökan och antagning

Om du söker till årskurs ett söker du via inloggning i Dexter, Uppsala, om du är folkbokförd  i Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala eller Östhammar.

Kommer du från en annan kommun än  ovan söker du genom din hemkommuns antagningskansli. Sedan  vidarebefordrar de ansökan till gymnasieantagningen i Uppsala.

Urval sker utifrån ditt slutbetyg i grundskolan. Efter sista datum för ansökan behandlas den i mån av lediga studieplatser.

Du kan söka till oss som förstahandssökande om du bor i Östhammars kommun eller genom de samverkansavtal Östhammars kommun har med Uppsala, Tierp, Älvkarleby och Örnsköldsvik. Förstahandssökande är du även om din kommun inte erbjuder programmet eller inriktningen. Som förstahandssökande svarar hemkommunen för dina kostnader för dagliga resor till och från utbildningsplatsen eller för eventuellt inackorderingstillägg.

För dig som funderar på att söka från en annan kommun finns möjligheten till andrahandsmottagning, så kallat frisök. Hemkommunen ansvarar för dina kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan, upp till 1/30 av prisbasbeloppet, till och från skolan men du har inte per automatik rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan till  år 1 ska vara inne senast den 15 februari 2017.

Ansökan till teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet år 2 skickas direkt till:
(Kom ihåg att även bifoga betyg från årskurs 9 när du söker år 2) 

Forsmarks skola
Forsmarks bruk 71
742 94 Östhammar

Te. 0173-826 00

Blankett: Yttrande och beslut

Blankett: Särskilda skäl

Vi har alltid öppet hus

Du är alltid välkommen på studiebesök och följa med en dag för att få en inblick i hur det är här på Forsmarks skola.
Vill du provbo i vårt elevboende går även det bra; då bor du på vårt campus med en jämnårig kamrat, följer med till skolan och deltar i undervisningen. Detta ger dig möjlighet att känna hur det känns att gå på Forsmarks skola.

Om du vill boka in ett besök på skolan kontakta skolans kansli:
E-post: info@forsmarksskola.se
Telefon: 0173-826 00