Synpunkter

Frågor, synpunkter och klagomål

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och att i dialog med elev och vårdnadshavare utveckla vår verksamhet. Vårt mål är att ta hand om frågor, synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att rätta till eventuella fel som har uppstått.

Hit kan du vända dig i olika ärenden vid frågor gällande:

 

  • rutiner, organisation eller regelverk: kontakta rektor
  • undervisning eller betygssättning i en viss grupp eller viss kurs: kontakta respektive undervisande lärare
  • närvaro, ledighet etc: kontakta respektive mentor
  • skolans övergripande organisation: kontakta verksamhetschef
  • boendet: kontakta elevhandledare

 

I den nya skollagen som började tillämpas den 1 juli 2011 är alla huvudmän som driver en skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Du kan lämna synpunkter och klagomål på skolverksamheten via Östhammars kommuns synpunktshantering:

http://www.osthammar.se/sv/Barn–Utbildning/Synpunkter-och-klagomal/