Mentorsdag

Mentorsdag med utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal sker en gång per termin och är en viktig utgångspunkt för information och samtal mellan skola och hem. Informationen vid utvecklingssamtalet

Read more