Filmtips!

Skolverket har gjort en film där temat är hur svenskämnet inrymmer många möjligheter att integrera arbetet med jämställdhet, sexualitet, relationer och normer, och hur undervisningen

Read more