browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lämnar Oskarshamn och SKB

Posted by on May 17, 2016

Nu lämnar vi Oskarshamn för bussresa ner mot Trelleborg. Vi har i Oskarshamn besökt kapsellabbet, CLAB och Äspölaboratoriet. Vi tackar våra guider på SKB (Stefan, Simon, Eva och Maria). Nu kan vi mer om den tänkta lösningen för slutförvaret och den svenska modellen för kärnavfall. Vi hade turen att få se en del av omlastningen av använt kärnbränsle på nära håll, typ två meter vatten mellan bränslet och oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>