Teknikprogrammet från och med årkurs ett

Från och med höstterminen 2013 kan du läsa Teknikprogrammet från och med årskurs ett hos oss. Vi kommer att ge inriktningarna Teknikvetenskap samt Informations- och medieteknik. Inom inriktningen informations- och medieteknik kan du sedan läsa kurser som riktar sig mot utveckling av programvaror eller nätverksteknik. Samtliga inriktningar har en energiprofil.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om utbildningarna. Vi kommer även att finnas på gymnasiemässan i Uppsala 8:e november på Fyrishov.