Entreprenörskap i skolan – med ämnes- och stadieövergripande lärande

Vi ser fram emot att under veckan få besök av elever och lärare från Österbyskolan och Frösåkersskolan. De ska tillsammans med våra lärare och elever genomföra kreativa och inspirerande laborationer inom energi, naturvetenskap och teknik.

Läs mer om vad besöket kan innehålla här.

Skärmavbild 2014-05-14 kl. 09.29.04

För att stärka det naturvetenskapliga och tekniska intresset och kunskaperna hos kommunens ungdomar är det viktigt med nära kontakter mellan olika skolor och olika skolformer.

Vi vill skapa ytterligare möjligheter och förbättrade förutsättningar för en utökad regional och lokal samverkan med övriga skolor i kommunen med ett entreprenöriellt ämnes- och stadieövergripande lärande och bidra till och stärka den röda tråd som ska genomsyra arbetet från förskolan till gymnasiet.

Projektet finansieras av mervärdesavtalet som slutits mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och SKB.