Forsmarks skola är beviljade medel för fjärde året

Skolverket har idag fattat beslut om ansökningar om statsbidrag för ett fjärde tekniskt år inom gymnasieskolan. Forsmarks skola blev i och med beslutet beviljade statliga medel för det fjärde året på Teknikprogrammet. Besluten gäller läsåren 2016/17 till och med 2019/20.

Forsmarks skola kommer att under 2016/17 erbjuda 12 studieplatser för att sedan utöka successivt till 20 platser på det fjärde året. Det fjärde året är en yrkesinriktad utbildning med riksrekrytering.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande.

Behörighet
Elever är behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.
En elev som vill söka till det fjärde året gör det till sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Samarbete mellan skola och näringsliv
Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter bland annat med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).
Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet. Detta är någon som ligger i linje med den certifiering som Forsmarks skola genomgått för Teknikcollege.

Kommande arbete
Nu påbörjas ett arbete som innebär att vi går från att planera utbildningen på ett övergripande plan till en mer detaljrik planering. En viktig del är även att hitta rätt kanaler för att nå ut med marknadsföring till den aktuella målgruppen.

Kontakta oss gärna via e-post te4@forsmarksskola.se om du har frågor.