Avtal med kommunen sägs upp. Antagning till ht 2017 påverkas inte

Idag har Forsmarks Kraftgrupp AB, som de tidigare aviserat, tagit beslutet att säga upp sitt avtal med Östhammars kommun avseende driften av Forsmarks skola (se pressmeddelande längre ner).
 
Vi vill tydliggöra att detta inte påverkar antagningen av elever till hösten 2017 och inte heller de elever som redan går på skolan. Alla som börjar hos oss senast läsåret 2017-2018 kommer att få gå sin utbildning hos oss. FKA har garanterat att bedriva skolan i befintligt skicka t.o.m. vårterminen 2020.
 
Vi i personalen hoppas givetvis att en fortsättning av driften av Forsmarks skola på plats i Forsmark även kommer att finnas efter 2020. Vi ser stora fördelar för Forsmarks Kraftgrupp AB och Östhammars kommun om verksamheten fortsätter.

Pressmeddelande

I november 2016 fattade Forsmarks Kraftgrupp ett inriktningsbeslut att avveckla sitt engagemang i Forsmarks skola. Östhammars kommun är huvudman för skolan, Forsmarks Kraftgrupp medverkar till driften enligt ett avtal.

Idag den 20 mars lämnar Forsmarks Kraftgrupp in en formell uppsägning av avtalet till Östhammars kommun. De elever som börjar treåriga program till höstterminen 2017 blir enligt avtalet den sista kullen som tas in till skolan. Avtalet upphör att gälla vårterminen 2020.