Mentorsdag

Mentorsdag med utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal sker en gång per termin och är en viktig utgångspunkt för information och samtal mellan skola och hem. Informationen vid utvecklingssamtalet grundar sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav.