Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

När ska betyg sättas efter avslutad kurs?

En kurs anses avslutad när undervisningstiden upphör. Betygssättningen ska ske i anslutning till denna tidpunkt. Beslut om betyg ska föras in i betygskatalogen i anslutning till att kursen har avslutats. 15 kap. 22 § (Skollagen 2010:800)

Bedömningsstöd för gymnasial utbildning

Skolverket har tagit fram stöd i form av bedömningsstöd, enskilda uppgifter och prov för gymnasial utbildning. Bedömningsstöden ska bidra till att bedömningen och betygssättningen blir likvärdig och rättvis, konkretisera ämnesplanerna och öka måluppfyllelsen bland eleverna.

I följande ämnen finns det bedömningsstöd:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Moderna språk
 • Svenska
 • Teknik

Rutiner för F-varning

Eleven ska vara medveten om sin studieprestation under hela kursen. Detta är ett delat ansvar mellan lärare och elev. F-varning bör lämnas i tid, så att eleven har tid att förbättra sitt resultat. Om eleven riskerar att inte nå uppsatta mål för kursen finns möjlighet för undervisande lärare att lämna en skriftlig information enligt följande rutiner som syftar till att kedjan uppmärksamma, utreda, stödja, följa upp och utvärdera följs:

Undervisande lärare:

 • Undervisande lärare fyller i blanketten (om möjligt tillsammans med eleven) och informerar eleven samt elevens mentor om F-varning.
 • Undervisande lärare följer upp F-varningen inom satt tidsgräns och om förändring inte skett och att det finns behov av särskilt stöd ska rektor kontaktas som utreder om ett åtgärdsprogram ska tas fram (se elevvårdsplan).

Mentor:

 • Mentor informerar förälder till omyndig elev
 • Mentor lämnar en kopia till kansliet för arkivering och lägger en i den egna elevmappen